Huda! crèdits

Iniciativa

Consorci per al Foment de la Llengua Catalana
i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears
C. del Capità Salom, 29, 1r (Palma)
Tel.: 971 78 46 85 / 971 78 46 03
Fax: 971 78 46 80
A/e:
A/I: http://cofuc.caib.es

 

 

 

Programació i disseny

Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia (LTIM)
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears
(Edifici Anselm Turmeda)
Cra. de Valldemossa, km 7,5 (Palma)
Tel.: 971 17 32 04
A/I: http://ltim.uib.es

 

 

 

Coordinació Consorci

Maria Puigserver i Jordà
Servei de Dinamització, Intercanvi i Projecció Exterior

Gabriel Suau Otero
Servei d?Assessorament i Publicacions

 

 

 

Equip LTIM

Antoni Bibiloni Coll
Direcció tècnica

Guillem Torres Marquès
Programació de la interfície d?usuari

Carlos Guerrero Tomé
Programació de la base de dades

Rafel Sansó
Disseny gràfic

 

 

 

Coordinació continguts Biblioteca d?Autors

Pere Rosselló Bover
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Universitat de les Illes Balears

 

consorci per al foment de la Llengua Catalanalogo ltimlogo uib